หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

 

terd

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   
   

E-MAIL  

   

สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 62 !!!!!

รายละเอียด

 

สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2562

สถานการณ์โรค เดือน กุมภาพันธ์ 2562

สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2562

สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2562

สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2562

สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2562

สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2562

สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2562

สถานการณ์โรค เดือน กันยายน 2562

สถานการณ์โรค เดือน ตุลาคม 2562

สถานการณ์โรค เดือน พฤศจิกายน 2562

สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2562

สรุปสถานการณ์ปี 2562

   

รูปกิจกรรมต่าง ๆ  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
204
เนื้อหา
123
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
87705
   

เข้าสู่ระบบ TB  

สมัครสมาชิกสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อทำการยืนยันข้อมูลสมาชิก

   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208