หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

 

391600 

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   

ระบบบริหารข้อมูลต่าง ๆ  

 WM

   

สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 62

รายละเอียด

 

สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2562

สถานการณ์โรค เดือน กุมภาพันธ์ 2562

สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2562

สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2562

สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2562

สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2562

สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2562

สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2562

สถานการณ์โรค เดือน กันยายน 2562

สถานการณ์โรค เดือน ตุลาคม 2562

สถานการณ์โรค เดือน พฤศจิกายน 2562

สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2562

   

TB Dashboard Suphan  

   

กิจกรรมต่าง ๆ  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

logoraban

 logo-5

 

spsh

lg555

 dopa2

suphan03

travelsuphan

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
5
เนื้อหา
126
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
87050
   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208