หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

 

391600 

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   

สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 (25)

รายละเอียด

Chickenpox                        Conjunctivitis

DHF                                     Diarrhoea                            

Food poisoning                   Hand Foot Mouth                

Influenza                               Pneumonia

 1. ความทันเวลาภาพรวม เดือนกรกฎาคม
 2. ความทันเวลาภาพรวม ทั้งปี
 3. ความทันเวลาโรงพยาบาล เดือนกรกฎาคม
 4. ความทันเวลาโรงพยาบาล สะสม
 5. ความทันเวลาโรงพยาบาลเอกชน เดือนกรกฎาคม
 6. ความทันเวลาโรงพยาบาลเอกชน สะสม
 7. ความทันเวลาสสอ.เดือนกรกฎาคม
 8. ความทันเวลา สสอ.สะสม
 9. สรุปรายงาน เดือนกรกฎาคม
 10. อันดับ DHF ของประเทศ ปี 57
 11. อันดับอัตราป่วย 

ดูย้อนหลังเดือนอื่น ๆ ได้ที่นี่ คลิก !!!!!index1

   

TB Dashboard Suphan  

   

กิจกรรมต่าง ๆ  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
5
เนื้อหา
114
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
56965
   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208