หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

noon

นายมนูญ  ศูนย์สิทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   

ระบบบริหารข้อมูลต่าง ๆ  

 WM

   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 31
สรุปสถานการณ์ มิถุุนายน 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 29
สถานการณ์โรครายอำเภอ ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 656
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 59 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 835
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 57 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 246
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 272
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 60 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 206
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 61 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 217
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 149
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 446
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 333
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 295
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2556 เขียนโดย ช่อ 290
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 321
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 305
สถานการณ์โรค เดือน กันยายน 2556 เขียนโดย ช่อ 271
สถานการณ์โรค เดือน ตุลาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 264
สถานการณ์โรค เดือน พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ช่อ 271
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 335
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 121
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2557 เขียนโดย ช่อ 265
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2557 เขียนโดย ช่อ 273
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 279
สถานการณ์โรค กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ช่อ 222
สถานการณ์โรคเดือน กรกฎาคม 2558 อ.ดอนเจดีย์ เขียนโดย ช่อ 245
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 327
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2557 เขียนโดย ช่อ 283
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) เขียนโดย ช่อ 809
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 285
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 284
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย ช่อ 303
สถานการณ์โรคเดือน ตุลาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 372
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 274
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 368
สถานการณ์โรคเดือน ธันวาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 302
สถานการณ์โรคเดือน มีนาคม 2558 เขียนโดย ช่อ 268
สถานการณ์โรคเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย ช่อ 247
สถานการณ์โรคเดือน เมษายน 2558 เขียนโดย ช่อ 527
สถานการณ์โรคเดือน มกราคม 2558 เขียนโดย ช่อ 291
สรุปรายงาน DHS เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 376
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 243
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 180
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2558 เขียนโดย ช่อ 272
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2559 เขียนโดย ช่อ 160
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย ช่อ 157
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2559 เขียนโดย ช่อ 192
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 171
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2559 เขียนโดย ช่อ 305
สรุปสถานการณ์ กรกฎาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 217
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 (25) เขียนโดย ช่อ 116
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย ช่อ 206
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 173
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2560 เขียนโดย ช่อ 169
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2561 เขียนโดย ช่อ 58
สถานการณ์โรค เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย ช่อ 135
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 106
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 เขียนโดย ช่อ 97
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 108
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2560 เขียนโดย ช่อ 100
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 99
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 74
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 61
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ช่อ 64
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 84
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ช่อ 38
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2561 เขียนโดย ช่อ 27
สรุปสถานการณ์ มีนาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 27
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 (13) เขียนโดย ช่อ 8
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 6
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2561 เขียนโดย ช่อ 8
   

กิจกรรมต่าง ๆ  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

logoraban

 logo-5

 

spsh

lg555

 dopa2

suphan03

travelsuphan

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
5
เนื้อหา
117
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
64923
   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208