หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

 

391600 

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 248
สรุปสถานการณ์ มิถุุนายน 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 240
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2562 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 55
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 118
สถานการณ์โรครายอำเภอ ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 890
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 59 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1185
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 57 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 466
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 494
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 60 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 542
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 61 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 625
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 62 !!!!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 243
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 331
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 634
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 533
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 475
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2556 เขียนโดย ช่อ 471
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 518
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 485
สถานการณ์โรค เดือน กันยายน 2556 เขียนโดย ช่อ 453
สถานการณ์โรค เดือน ตุลาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 437
สถานการณ์โรค เดือน พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ช่อ 460
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 531
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 294
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2557 เขียนโดย ช่อ 481
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2557 เขียนโดย ช่อ 445
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 457
สถานการณ์โรค กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ช่อ 398
สถานการณ์โรคเดือน กรกฎาคม 2558 อ.ดอนเจดีย์ เขียนโดย ช่อ 424
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 544
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2557 เขียนโดย ช่อ 483
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 478
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 449
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย ช่อ 558
สถานการณ์โรคเดือน ตุลาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 548
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 446
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 563
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย ช่อ 0
สถานการณ์โรคเดือน ธันวาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 499
สถานการณ์โรคเดือน มีนาคม 2558 เขียนโดย ช่อ 439
สถานการณ์โรคเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย ช่อ 421
สถานการณ์โรคเดือน เมษายน 2558 เขียนโดย ช่อ 724
สถานการณ์โรคเดือน มกราคม 2558 เขียนโดย ช่อ 474
สรุปรายงาน DHS เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 574
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 429
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 341
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2558 เขียนโดย ช่อ 462
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2559 เขียนโดย ช่อ 327
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย ช่อ 354
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2559 เขียนโดย ช่อ 376
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 359
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2559 เขียนโดย ช่อ 493
สรุปสถานการณ์ กรกฎาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 405
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 (25) เขียนโดย ช่อ 315
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย ช่อ 397
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 365
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2560 เขียนโดย ช่อ 409
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2561 เขียนโดย ช่อ 254
สถานการณ์โรค เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย ช่อ 339
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 308
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 เขียนโดย ช่อ 294
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 314
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2560 เขียนโดย ช่อ 303
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 369
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 281
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 266
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ช่อ 270
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 296
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ช่อ 193
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2561 เขียนโดย ช่อ 175
สรุปสถานการณ์ มีนาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 211
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 (13) เขียนโดย ช่อ 168
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 139
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2561 เขียนโดย ช่อ 153
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 179
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย ช่อ 157
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2562 เขียนโดย ช่อ 33
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 168
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2562 เขียนโดย ช่อ 175
   

กิจกรรมต่าง ๆ  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
4
เนื้อหา
115
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
59904
   

เข้าสู่ระบบ TB  

สมัครสมาชิกสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อทำการยืนยันข้อมูลสมาชิก

   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208