หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

noon

นายมนูญ  ศูนย์สิทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   

ระบบบริหารข้อมูลต่าง ๆ  

 WM

   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 44
สรุปสถานการณ์ มิถุุนายน 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 46
สถานการณ์โรครายอำเภอ ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 677
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 59 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 855
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 57 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 261
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 294
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 60 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 223
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 61 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 252
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 157
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 458
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 344
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 306
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2556 เขียนโดย ช่อ 299
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 331
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 315
สถานการณ์โรค เดือน กันยายน 2556 เขียนโดย ช่อ 284
สถานการณ์โรค เดือน ตุลาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 271
สถานการณ์โรค เดือน พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ช่อ 284
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 352
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 129
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2557 เขียนโดย ช่อ 279
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2557 เขียนโดย ช่อ 282
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 289
สถานการณ์โรค กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ช่อ 229
สถานการณ์โรคเดือน กรกฎาคม 2558 อ.ดอนเจดีย์ เขียนโดย ช่อ 255
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 339
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2557 เขียนโดย ช่อ 293
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) เขียนโดย ช่อ 841
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 295
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 294
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย ช่อ 323
สถานการณ์โรคเดือน ตุลาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 383
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 279
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 379
สถานการณ์โรคเดือน ธันวาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 312
สถานการณ์โรคเดือน มีนาคม 2558 เขียนโดย ช่อ 279
สถานการณ์โรคเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย ช่อ 259
สถานการณ์โรคเดือน เมษายน 2558 เขียนโดย ช่อ 541
สถานการณ์โรคเดือน มกราคม 2558 เขียนโดย ช่อ 304
สรุปรายงาน DHS เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 387
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 250
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 186
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2558 เขียนโดย ช่อ 285
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2559 เขียนโดย ช่อ 170
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย ช่อ 168
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2559 เขียนโดย ช่อ 207
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 186
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2559 เขียนโดย ช่อ 325
สรุปสถานการณ์ กรกฎาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 225
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 (25) เขียนโดย ช่อ 127
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย ช่อ 221
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 194
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2560 เขียนโดย ช่อ 193
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2561 เขียนโดย ช่อ 69
สถานการณ์โรค เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย ช่อ 150
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 121
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 เขียนโดย ช่อ 112
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 120
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2560 เขียนโดย ช่อ 111
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 114
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 93
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 70
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ช่อ 72
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 100
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ช่อ 48
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2561 เขียนโดย ช่อ 39
สรุปสถานการณ์ มีนาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 36
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 (13) เขียนโดย ช่อ 17
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 18
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2561 เขียนโดย ช่อ 16
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 4
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย ช่อ 2
   

กิจกรรมต่าง ๆ  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

logoraban

 logo-5

 

spsh

lg555

 dopa2

suphan03

travelsuphan

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
5
เนื้อหา
121
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
67588
   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208