หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

 

391600 

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 205
สรุปสถานการณ์ มิถุุนายน 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 197
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2562 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 24
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 73
สถานการณ์โรครายอำเภอ ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 837
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 59 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1103
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 57 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 420
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 450
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 60 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 488
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 61 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 554
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 62 !!!!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 175
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 292
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 590
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 484
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 437
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2556 เขียนโดย ช่อ 430
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 476
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 444
สถานการณ์โรค เดือน กันยายน 2556 เขียนโดย ช่อ 415
สถานการณ์โรค เดือน ตุลาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 392
สถานการณ์โรค เดือน พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ช่อ 421
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 492
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 254
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2557 เขียนโดย ช่อ 431
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2557 เขียนโดย ช่อ 407
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 417
สถานการณ์โรค กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ช่อ 359
สถานการณ์โรคเดือน กรกฎาคม 2558 อ.ดอนเจดีย์ เขียนโดย ช่อ 389
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 499
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2557 เขียนโดย ช่อ 434
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 429
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 414
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย ช่อ 507
สถานการณ์โรคเดือน ตุลาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 505
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 402
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 520
สถานการณ์โรคเดือน ธันวาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 450
สถานการณ์โรคเดือน มีนาคม 2558 เขียนโดย ช่อ 399
สถานการณ์โรคเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย ช่อ 384
สถานการณ์โรคเดือน เมษายน 2558 เขียนโดย ช่อ 674
สถานการณ์โรคเดือน มกราคม 2558 เขียนโดย ช่อ 427
สรุปรายงาน DHS เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 528
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 381
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 301
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2558 เขียนโดย ช่อ 421
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2559 เขียนโดย ช่อ 285
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย ช่อ 309
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2559 เขียนโดย ช่อ 339
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 316
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2559 เขียนโดย ช่อ 460
สรุปสถานการณ์ กรกฎาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 361
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 (25) เขียนโดย ช่อ 263
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย ช่อ 352
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 331
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2560 เขียนโดย ช่อ 368
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2561 เขียนโดย ช่อ 211
สถานการณ์โรค เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย ช่อ 295
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 269
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 เขียนโดย ช่อ 249
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 274
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2560 เขียนโดย ช่อ 259
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 313
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 242
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 228
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ช่อ 236
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 254
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ช่อ 160
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2561 เขียนโดย ช่อ 145
สรุปสถานการณ์ มีนาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 167
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 (13) เขียนโดย ช่อ 132
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 111
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2561 เขียนโดย ช่อ 126
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 135
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย ช่อ 115
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2562 เขียนโดย ช่อ 2
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 119
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2562 เขียนโดย ช่อ 132
   

TB Dashboard Suphan  

   

กิจกรรมต่าง ๆ  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
5
เนื้อหา
124
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
86210
   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208