หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

noon

นายมนูญ  ศูนย์สิทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   

ระบบบริหารข้อมูลต่าง ๆ  

 WM

   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 75
สรุปสถานการณ์ มิถุุนายน 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 79
สถานการณ์โรครายอำเภอ ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 722
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 59 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 917
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 57 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 306
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 333
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 60 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 298
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 61 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 336
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 62 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 25
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 189
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 485
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 374
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 335
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2556 เขียนโดย ช่อ 330
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 364
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 342
สถานการณ์โรค เดือน กันยายน 2556 เขียนโดย ช่อ 312
สถานการณ์โรค เดือน ตุลาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 298
สถานการณ์โรค เดือน พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ช่อ 314
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 386
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 154
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2557 เขียนโดย ช่อ 309
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2557 เขียนโดย ช่อ 307
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 315
สถานการณ์โรค กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ช่อ 259
สถานการณ์โรคเดือน กรกฎาคม 2558 อ.ดอนเจดีย์ เขียนโดย ช่อ 280
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 370
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2557 เขียนโดย ช่อ 322
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) เขียนโดย ช่อ 885
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 323
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 319
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย ช่อ 367
สถานการณ์โรคเดือน ตุลาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 414
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 302
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 416
สถานการณ์โรคเดือน ธันวาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 338
สถานการณ์โรคเดือน มีนาคม 2558 เขียนโดย ช่อ 309
สถานการณ์โรคเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย ช่อ 287
สถานการณ์โรคเดือน เมษายน 2558 เขียนโดย ช่อ 565
สถานการณ์โรคเดือน มกราคม 2558 เขียนโดย ช่อ 329
สรุปรายงาน DHS เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 409
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 273
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 206
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2558 เขียนโดย ช่อ 322
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2559 เขียนโดย ช่อ 186
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย ช่อ 196
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2559 เขียนโดย ช่อ 237
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 213
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2559 เขียนโดย ช่อ 361
สรุปสถานการณ์ กรกฎาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 255
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 (25) เขียนโดย ช่อ 151
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย ช่อ 247
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 231
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2560 เขียนโดย ช่อ 238
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2561 เขียนโดย ช่อ 101
สถานการณ์โรค เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย ช่อ 180
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 156
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 เขียนโดย ช่อ 143
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 158
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2560 เขียนโดย ช่อ 145
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 162
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 124
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 107
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ช่อ 110
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 136
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ช่อ 83
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2561 เขียนโดย ช่อ 61
สรุปสถานการณ์ มีนาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 64
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 (13) เขียนโดย ช่อ 41
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 38
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2561 เขียนโดย ช่อ 40
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 34
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย ช่อ 21
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 19
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2562 เขียนโดย ช่อ 22
   

กิจกรรมต่าง ๆ  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

logoraban

 logo-5

 

spsh

lg555

 dopa2

suphan03

travelsuphan

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
5
เนื้อหา
124
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
73848
   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208