หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

noon

นายมนูญ  ศูนย์สิทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   

ระบบบริหารข้อมูลต่าง ๆ  

 WM

   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 57
สรุปสถานการณ์ มิถุุนายน 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 58
สถานการณ์โรครายอำเภอ ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 700
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 59 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 884
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 57 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 283
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 308
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 60 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 249
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 61 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 296
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 62 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 4
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 172
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 465
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 357
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 319
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2556 เขียนโดย ช่อ 311
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 344
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 324
สถานการณ์โรค เดือน กันยายน 2556 เขียนโดย ช่อ 294
สถานการณ์โรค เดือน ตุลาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 282
สถานการณ์โรค เดือน พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ช่อ 298
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 367
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 139
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2557 เขียนโดย ช่อ 291
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2557 เขียนโดย ช่อ 292
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 301
สถานการณ์โรค กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ช่อ 242
สถานการณ์โรคเดือน กรกฎาคม 2558 อ.ดอนเจดีย์ เขียนโดย ช่อ 266
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 351
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2557 เขียนโดย ช่อ 304
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) เขียนโดย ช่อ 858
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 305
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 308
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย ช่อ 343
สถานการณ์โรคเดือน ตุลาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 399
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 288
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 395
สถานการณ์โรคเดือน ธันวาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 322
สถานการณ์โรคเดือน มีนาคม 2558 เขียนโดย ช่อ 291
สถานการณ์โรคเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย ช่อ 268
สถานการณ์โรคเดือน เมษายน 2558 เขียนโดย ช่อ 550
สถานการณ์โรคเดือน มกราคม 2558 เขียนโดย ช่อ 313
สรุปรายงาน DHS เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 394
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 259
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 195
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2558 เขียนโดย ช่อ 301
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2559 เขียนโดย ช่อ 179
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย ช่อ 185
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2559 เขียนโดย ช่อ 217
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 197
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2559 เขียนโดย ช่อ 338
สรุปสถานการณ์ กรกฎาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 235
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 (25) เขียนโดย ช่อ 135
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย ช่อ 235
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 212
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2560 เขียนโดย ช่อ 218
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2561 เขียนโดย ช่อ 84
สถานการณ์โรค เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย ช่อ 163
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 133
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 เขียนโดย ช่อ 127
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 138
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2560 เขียนโดย ช่อ 124
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 140
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 108
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 88
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ช่อ 93
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 113
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ช่อ 67
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2561 เขียนโดย ช่อ 46
สรุปสถานการณ์ มีนาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 49
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 (13) เขียนโดย ช่อ 29
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 26
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2561 เขียนโดย ช่อ 25
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 16
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย ช่อ 8
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 5
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2562 เขียนโดย ช่อ 5
   

กิจกรรมต่าง ๆ  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

logoraban

 logo-5

 

spsh

lg555

 dopa2

suphan03

travelsuphan

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
5
เนื้อหา
124
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
70556
   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208