หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

 

terd

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   
   

E-MAIL  

   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 665
สรุปสถานการณ์ มิถุุนายน 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 611
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2562 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 365
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 460
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 305
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 201
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 191
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 156
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 58
สถานการณ์โรครายอำเภอ ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1271
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 59 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1713
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 57 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 807
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 847
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 60 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1026
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 61 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1169
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 63 !!!!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 594
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 62 !!!!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 888
สถานการณ์โรคโคโรนาจังหวัดสุพรรณบุรี เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 265
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 645
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 977
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 846
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 796
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2556 เขียนโดย ช่อ 784
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 837
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 789
สถานการณ์โรค เดือน กันยายน 2556 เขียนโดย ช่อ 760
สถานการณ์โรค เดือน ตุลาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 743
สถานการณ์โรค เดือน พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ช่อ 773
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 850
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 608
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2557 เขียนโดย ช่อ 813
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2557 เขียนโดย ช่อ 746
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 809
สถานการณ์โรค กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ช่อ 697
สถานการณ์โรคเดือน กรกฎาคม 2558 อ.ดอนเจดีย์ เขียนโดย ช่อ 740
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 848
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2557 เขียนโดย ช่อ 787
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 777
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 751
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย ช่อ 879
สถานการณ์โรคเดือน ตุลาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 885
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 740
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 874
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย ช่อ 281
สถานการณ์โรคเดือน ธันวาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 813
สถานการณ์โรคเดือน มีนาคม 2558 เขียนโดย ช่อ 822
สถานการณ์โรคเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย ช่อ 764
สถานการณ์โรคเดือน เมษายน 2558 เขียนโดย ช่อ 1081
สถานการณ์โรคเดือน มกราคม 2558 เขียนโดย ช่อ 804
สรุปรายงาน DHS เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 877
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 747
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 629
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2558 เขียนโดย ช่อ 805
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2559 เขียนโดย ช่อ 668
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย ช่อ 674
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2559 เขียนโดย ช่อ 689
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 696
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2559 เขียนโดย ช่อ 800
สรุปสถานการณ์ กรกฎาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 725
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 (25) เขียนโดย ช่อ 616
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย ช่อ 721
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 673
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2560 เขียนโดย ช่อ 781
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2561 เขียนโดย ช่อ 546
สถานการณ์โรค เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย ช่อ 711
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 631
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 เขียนโดย ช่อ 658
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 733
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2560 เขียนโดย ช่อ 657
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 828
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 606
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 612
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ช่อ 628
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 663
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ช่อ 545
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2561 เขียนโดย ช่อ 488
สรุปสถานการณ์ มีนาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 539
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 (13) เขียนโดย ช่อ 488
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 442
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2561 เขียนโดย ช่อ 433
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 481
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย ช่อ 470
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2562 เขียนโดย ช่อ 332
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 535
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2562 เขียนโดย ช่อ 512
   

รูปสไลด์กิจกรรม  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
204
เนื้อหา
129
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
106051
   

เข้าสู่ระบบ TB  

สมัครสมาชิกสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อทำการยืนยันข้อมูลสมาชิก

   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208