หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

 

391600 

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   

ระบบบริหารข้อมูลต่าง ๆ  

 WM

   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 153
สรุปสถานการณ์ มิถุุนายน 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 148
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 34
สถานการณ์โรครายอำเภอ ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 796
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 59 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1024
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 57 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 378
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 407
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 60 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 425
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 61 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 478
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 62 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 114
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 250
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 545
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 435
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 392
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2556 เขียนโดย ช่อ 386
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 428
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 402
สถานการณ์โรค เดือน กันยายน 2556 เขียนโดย ช่อ 372
สถานการณ์โรค เดือน ตุลาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 351
สถานการณ์โรค เดือน พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ช่อ 380
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 451
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 214
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2557 เขียนโดย ช่อ 387
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2557 เขียนโดย ช่อ 366
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 374
สถานการณ์โรค กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ช่อ 319
สถานการณ์โรคเดือน กรกฎาคม 2558 อ.ดอนเจดีย์ เขียนโดย ช่อ 343
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 451
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2557 เขียนโดย ช่อ 391
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) เขียนโดย ช่อ 954
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 386
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 380
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย ช่อ 452
สถานการณ์โรคเดือน ตุลาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 460
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 358
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 474
สถานการณ์โรคเดือน ธันวาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 403
สถานการณ์โรคเดือน มีนาคม 2558 เขียนโดย ช่อ 358
สถานการณ์โรคเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย ช่อ 343
สถานการณ์โรคเดือน เมษายน 2558 เขียนโดย ช่อ 631
สถานการณ์โรคเดือน มกราคม 2558 เขียนโดย ช่อ 394
สรุปรายงาน DHS เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 478
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 341
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 266
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2558 เขียนโดย ช่อ 383
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2559 เขียนโดย ช่อ 246
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย ช่อ 262
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2559 เขียนโดย ช่อ 295
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 281
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2559 เขียนโดย ช่อ 419
สรุปสถานการณ์ กรกฎาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 315
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 (25) เขียนโดย ช่อ 211
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย ช่อ 310
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 295
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2560 เขียนโดย ช่อ 318
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2561 เขียนโดย ช่อ 166
สถานการณ์โรค เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย ช่อ 248
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 226
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 เขียนโดย ช่อ 209
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 231
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2560 เขียนโดย ช่อ 212
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 249
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 194
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 182
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ช่อ 181
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 194
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ช่อ 130
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2561 เขียนโดย ช่อ 106
สรุปสถานการณ์ มีนาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 123
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 (13) เขียนโดย ช่อ 91
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 81
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2561 เขียนโดย ช่อ 93
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 95
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย ช่อ 79
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 79
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2562 เขียนโดย ช่อ 89
   

กิจกรรมต่าง ๆ  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

logoraban

 logo-5

 

spsh

lg555

 dopa2

suphan03

travelsuphan

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
5
เนื้อหา
125
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
83837
   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208