หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

 

391600 

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   
   

E-MAIL  

   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 429
สรุปสถานการณ์ มิถุุนายน 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 402
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2562 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 186
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 260
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 122
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 10
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 9
สถานการณ์โรครายอำเภอ ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1057
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 59 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1446
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 57 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 629
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 658
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 60 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 805
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 61 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 904
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 63 !!!!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 227
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 62 !!!!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 584
สถานการณ์โรคโคโรนาจังหวัดสุพรรณบุรี เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 59
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 477
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 805
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 667
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 608
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2556 เขียนโดย ช่อ 611
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 681
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 627
สถานการณ์โรค เดือน กันยายน 2556 เขียนโดย ช่อ 616
สถานการณ์โรค เดือน ตุลาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 574
สถานการณ์โรค เดือน พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ช่อ 597
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 675
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 448
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2557 เขียนโดย ช่อ 631
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2557 เขียนโดย ช่อ 581
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 625
สถานการณ์โรค กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ช่อ 538
สถานการณ์โรคเดือน กรกฎาคม 2558 อ.ดอนเจดีย์ เขียนโดย ช่อ 555
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 692
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2557 เขียนโดย ช่อ 624
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 605
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 585
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย ช่อ 707
สถานการณ์โรคเดือน ตุลาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 696
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 593
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 704
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย ช่อ 103
สถานการณ์โรคเดือน ธันวาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 643
สถานการณ์โรคเดือน มีนาคม 2558 เขียนโดย ช่อ 591
สถานการณ์โรคเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย ช่อ 554
สถานการณ์โรคเดือน เมษายน 2558 เขียนโดย ช่อ 883
สถานการณ์โรคเดือน มกราคม 2558 เขียนโดย ช่อ 606
สรุปรายงาน DHS เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 700
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 582
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 466
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2558 เขียนโดย ช่อ 598
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2559 เขียนโดย ช่อ 480
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย ช่อ 512
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2559 เขียนโดย ช่อ 522
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 501
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2559 เขียนโดย ช่อ 631
สรุปสถานการณ์ กรกฎาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 541
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 (25) เขียนโดย ช่อ 458
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย ช่อ 533
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 507
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2560 เขียนโดย ช่อ 576
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2561 เขียนโดย ช่อ 378
สถานการณ์โรค เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย ช่อ 521
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 447
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 เขียนโดย ช่อ 461
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 501
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2560 เขียนโดย ช่อ 445
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 591
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 428
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 419
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ช่อ 417
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 459
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ช่อ 343
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2561 เขียนโดย ช่อ 309
สรุปสถานการณ์ มีนาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 346
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 (13) เขียนโดย ช่อ 310
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 266
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2561 เขียนโดย ช่อ 280
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 308
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย ช่อ 288
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2562 เขียนโดย ช่อ 152
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 338
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2562 เขียนโดย ช่อ 324
   

กิจกรรมต่าง ๆ  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
198
เนื้อหา
121
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
79826
   

เข้าสู่ระบบ TB  

สมัครสมาชิกสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อทำการยืนยันข้อมูลสมาชิก

   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208