หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

1234

นายถิรวัฒน์  พิมลไพศาล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   

ระบบบริหารข้อมูลต่าง ๆ  

 WM

   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 17
สรุปสถานการณ์ มิถุุนายน 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 12
สถานการณ์โรครายอำเภอ ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 626
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 59 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 795
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 57 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 225
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 252
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 60 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 170
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 61 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 153
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 138
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 434
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 321
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 288
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2556 เขียนโดย ช่อ 276
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 314
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 286
สถานการณ์โรค เดือน กันยายน 2556 เขียนโดย ช่อ 260
สถานการณ์โรค เดือน ตุลาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 252
สถานการณ์โรค เดือน พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ช่อ 257
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 326
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 111
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2557 เขียนโดย ช่อ 251
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2557 เขียนโดย ช่อ 259
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 273
สถานการณ์โรค กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ช่อ 211
สถานการณ์โรคเดือน กรกฎาคม 2558 อ.ดอนเจดีย์ เขียนโดย ช่อ 235
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 316
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2557 เขียนโดย ช่อ 270
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) เขียนโดย ช่อ 781
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 272
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 272
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย ช่อ 284
สถานการณ์โรคเดือน ตุลาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 351
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 261
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 356
สถานการณ์โรคเดือน ธันวาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 293
สถานการณ์โรคเดือน มีนาคม 2558 เขียนโดย ช่อ 250
สถานการณ์โรคเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย ช่อ 233
สถานการณ์โรคเดือน เมษายน 2558 เขียนโดย ช่อ 517
สถานการณ์โรคเดือน มกราคม 2558 เขียนโดย ช่อ 279
สรุปรายงาน DHS เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 364
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 234
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 168
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2558 เขียนโดย ช่อ 255
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2559 เขียนโดย ช่อ 151
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย ช่อ 147
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2559 เขียนโดย ช่อ 178
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 162
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2559 เขียนโดย ช่อ 291
สรุปสถานการณ์ กรกฎาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 203
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 (25) เขียนโดย ช่อ 108
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย ช่อ 189
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 158
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2560 เขียนโดย ช่อ 147
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2561 เขียนโดย ช่อ 38
สถานการณ์โรค เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย ช่อ 119
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 92
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 เขียนโดย ช่อ 84
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 92
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2560 เขียนโดย ช่อ 85
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 81
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 61
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 48
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ช่อ 52
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 68
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ช่อ 25
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2561 เขียนโดย ช่อ 16
สรุปสถานการณ์ มีนาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 18
   

กิจกรรมต่าง ๆ  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

logoraban

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
5
เนื้อหา
114
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
61463
   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208