หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

 

391600 

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   

E-MAIL  

   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 333
สรุปสถานการณ์ มิถุุนายน 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 313
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2562 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 112
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 194
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 42
สถานการณ์โรครายอำเภอ ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 983
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 59 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1319
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 57 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 547
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 574
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 60 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 677
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 61 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 772
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 63 !!!!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 59
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 62 !!!!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 406
สถานการณ์โรคโคโรนาจังหวัดสุพรรณบุรี เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 12
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 406
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 712
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 587
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 532
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2556 เขียนโดย ช่อ 538
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 597
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 555
สถานการณ์โรค เดือน กันยายน 2556 เขียนโดย ช่อ 527
สถานการณ์โรค เดือน ตุลาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 507
สถานการณ์โรค เดือน พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ช่อ 522
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 595
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 364
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2557 เขียนโดย ช่อ 562
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2557 เขียนโดย ช่อ 508
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 541
สถานการณ์โรค กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ช่อ 470
สถานการณ์โรคเดือน กรกฎาคม 2558 อ.ดอนเจดีย์ เขียนโดย ช่อ 483
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 613
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2557 เขียนโดย ช่อ 553
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 543
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 514
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย ช่อ 641
สถานการณ์โรคเดือน ตุลาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 620
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 518
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 631
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย ช่อ 38
สถานการณ์โรคเดือน ธันวาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 581
สถานการณ์โรคเดือน มีนาคม 2558 เขียนโดย ช่อ 520
สถานการณ์โรคเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย ช่อ 486
สถานการณ์โรคเดือน เมษายน 2558 เขียนโดย ช่อ 804
สถานการณ์โรคเดือน มกราคม 2558 เขียนโดย ช่อ 539
สรุปรายงาน DHS เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 636
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 510
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 404
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2558 เขียนโดย ช่อ 525
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2559 เขียนโดย ช่อ 404
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย ช่อ 430
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2559 เขียนโดย ช่อ 448
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 430
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2559 เขียนโดย ช่อ 551
สรุปสถานการณ์ กรกฎาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 467
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 (25) เขียนโดย ช่อ 387
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย ช่อ 453
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 435
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2560 เขียนโดย ช่อ 497
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2561 เขียนโดย ช่อ 313
สถานการณ์โรค เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย ช่อ 425
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 377
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 เขียนโดย ช่อ 381
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 403
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2560 เขียนโดย ช่อ 367
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 485
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 355
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 337
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ช่อ 343
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 368
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ช่อ 266
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2561 เขียนโดย ช่อ 235
สรุปสถานการณ์ มีนาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 269
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 (13) เขียนโดย ช่อ 234
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 201
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2561 เขียนโดย ช่อ 216
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 240
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย ช่อ 224
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2562 เขียนโดย ช่อ 93
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 247
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2562 เขียนโดย ช่อ 241
   

กิจกรรมต่าง ๆ  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
198
เนื้อหา
119
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
69507
   

เข้าสู่ระบบ TB  

สมัครสมาชิกสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อทำการยืนยันข้อมูลสมาชิก

   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208