หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

noon

นายมนูญ  ศูนย์สิทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   

ระบบบริหารข้อมูลต่าง ๆ  

 WM

   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 110
สรุปสถานการณ์ มิถุุนายน 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 113
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 6
สถานการณ์โรครายอำเภอ ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 753
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 59 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 964
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 57 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 339
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 369
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 60 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 360
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 61 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 395
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 62 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 63
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 217
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 509
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 400
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 361
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2556 เขียนโดย ช่อ 353
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 394
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 365
สถานการณ์โรค เดือน กันยายน 2556 เขียนโดย ช่อ 338
สถานการณ์โรค เดือน ตุลาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 321
สถานการณ์โรค เดือน พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ช่อ 339
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 414
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 180
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2557 เขียนโดย ช่อ 341
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2557 เขียนโดย ช่อ 340
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 344
สถานการณ์โรค กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ช่อ 286
สถานการณ์โรคเดือน กรกฎาคม 2558 อ.ดอนเจดีย์ เขียนโดย ช่อ 307
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 405
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2557 เขียนโดย ช่อ 351
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) เขียนโดย ช่อ 921
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 349
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 348
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย ช่อ 402
สถานการณ์โรคเดือน ตุลาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 435
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 323
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 435
สถานการณ์โรคเดือน ธันวาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 366
สถานการณ์โรคเดือน มีนาคม 2558 เขียนโดย ช่อ 331
สถานการณ์โรคเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย ช่อ 315
สถานการณ์โรคเดือน เมษายน 2558 เขียนโดย ช่อ 594
สถานการณ์โรคเดือน มกราคม 2558 เขียนโดย ช่อ 357
สรุปรายงาน DHS เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 442
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 308
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 234
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2558 เขียนโดย ช่อ 350
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2559 เขียนโดย ช่อ 219
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย ช่อ 229
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2559 เขียนโดย ช่อ 262
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 251
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2559 เขียนโดย ช่อ 388
สรุปสถานการณ์ กรกฎาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 281
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 (25) เขียนโดย ช่อ 177
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย ช่อ 274
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 259
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2560 เขียนโดย ช่อ 276
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2561 เขียนโดย ช่อ 131
สถานการณ์โรค เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย ช่อ 210
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 190
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 เขียนโดย ช่อ 171
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 188
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2560 เขียนโดย ช่อ 176
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 197
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 155
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 139
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ช่อ 143
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 163
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ช่อ 100
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2561 เขียนโดย ช่อ 81
สรุปสถานการณ์ มีนาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 86
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 (13) เขียนโดย ช่อ 68
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 54
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2561 เขียนโดย ช่อ 65
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 66
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย ช่อ 46
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 45
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2562 เขียนโดย ช่อ 46
   

กิจกรรมต่าง ๆ  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

logoraban

 logo-5

 

spsh

lg555

 dopa2

suphan03

travelsuphan

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
5
เนื้อหา
125
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
78385
   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208