หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

S  45318156

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   
   

E-MAIL  

   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 758
สรุปสถานการณ์ มิถุุนายน 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 713
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2562 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 455
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 559
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 420
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 298
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 286
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 241
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 116
สถานการณ์โรครายอำเภอ ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1369
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 59 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1854
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 57 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 915
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 956
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 60 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1128
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 61 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1284
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 63 !!!!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 749
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 62 !!!!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1042
สถานการณ์โรคโคโรนาจังหวัดสุพรรณบุรี เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 375
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 738
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 1058
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 927
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 882
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2556 เขียนโดย ช่อ 856
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 907
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 859
สถานการณ์โรค เดือน กันยายน 2556 เขียนโดย ช่อ 828
สถานการณ์โรค เดือน ตุลาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 809
สถานการณ์โรค เดือน พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ช่อ 850
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 940
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 706
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2557 เขียนโดย ช่อ 884
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2557 เขียนโดย ช่อ 822
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 868
สถานการณ์โรค กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ช่อ 776
สถานการณ์โรคเดือน กรกฎาคม 2558 อ.ดอนเจดีย์ เขียนโดย ช่อ 830
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 924
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2557 เขียนโดย ช่อ 859
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 848
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 824
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย ช่อ 945
สถานการณ์โรคเดือน ตุลาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 978
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 819
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 945
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย ช่อ 367
สถานการณ์โรคเดือน ธันวาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 886
สถานการณ์โรคเดือน มีนาคม 2558 เขียนโดย ช่อ 950
สถานการณ์โรคเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย ช่อ 856
สถานการณ์โรคเดือน เมษายน 2558 เขียนโดย ช่อ 1193
สถานการณ์โรคเดือน มกราคม 2558 เขียนโดย ช่อ 898
สรุปรายงาน DHS เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 972
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 843
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 703
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2558 เขียนโดย ช่อ 913
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2559 เขียนโดย ช่อ 752
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย ช่อ 766
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2559 เขียนโดย ช่อ 782
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 798
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2559 เขียนโดย ช่อ 905
สรุปสถานการณ์ กรกฎาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 822
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 (25) เขียนโดย ช่อ 706
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย ช่อ 804
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 763
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2560 เขียนโดย ช่อ 898
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2561 เขียนโดย ช่อ 640
สถานการณ์โรค เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย ช่อ 817
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 723
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 เขียนโดย ช่อ 753
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 848
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2560 เขียนโดย ช่อ 765
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 942
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 704
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 722
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ช่อ 744
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 764
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ช่อ 654
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2561 เขียนโดย ช่อ 581
สรุปสถานการณ์ มีนาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 634
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 (13) เขียนโดย ช่อ 598
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 530
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2561 เขียนโดย ช่อ 503
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 568
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย ช่อ 562
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2562 เขียนโดย ช่อ 430
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 619
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2562 เขียนโดย ช่อ 603
   

รูปสไลด์กิจกรรม  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
204
เนื้อหา
131
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
119916
   

เข้าสู่ระบบ TB  

สมัครสมาชิกสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อทำการยืนยันข้อมูลสมาชิก

   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208