หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

 

terd

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   
   

E-MAIL  

   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 482
สรุปสถานการณ์ มิถุุนายน 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 450
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2562 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 232
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 319
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 166
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 58
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 50
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 15
สถานการณ์โรครายอำเภอ ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1100
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 59 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1515
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 57 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 671
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 705
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 60 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 855
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 61 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 965
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 63 !!!!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 330
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 62 !!!!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 663
สถานการณ์โรคโคโรนาจังหวัดสุพรรณบุรี เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 106
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 521
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 841
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 706
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 647
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2556 เขียนโดย ช่อ 662
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 721
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 675
สถานการณ์โรค เดือน กันยายน 2556 เขียนโดย ช่อ 654
สถานการณ์โรค เดือน ตุลาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 615
สถานการณ์โรค เดือน พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ช่อ 637
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 711
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 484
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2557 เขียนโดย ช่อ 669
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2557 เขียนโดย ช่อ 621
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 667
สถานการณ์โรค กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ช่อ 571
สถานการณ์โรคเดือน กรกฎาคม 2558 อ.ดอนเจดีย์ เขียนโดย ช่อ 595
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 725
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2557 เขียนโดย ช่อ 666
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 643
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 626
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย ช่อ 744
สถานการณ์โรคเดือน ตุลาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 735
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 623
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 740
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย ช่อ 146
สถานการณ์โรคเดือน ธันวาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 673
สถานการณ์โรคเดือน มีนาคม 2558 เขียนโดย ช่อ 639
สถานการณ์โรคเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย ช่อ 597
สถานการณ์โรคเดือน เมษายน 2558 เขียนโดย ช่อ 929
สถานการณ์โรคเดือน มกราคม 2558 เขียนโดย ช่อ 650
สรุปรายงาน DHS เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 737
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 618
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 505
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2558 เขียนโดย ช่อ 642
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2559 เขียนโดย ช่อ 521
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย ช่อ 552
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2559 เขียนโดย ช่อ 560
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 549
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2559 เขียนโดย ช่อ 669
สรุปสถานการณ์ กรกฎาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 591
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 (25) เขียนโดย ช่อ 494
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย ช่อ 578
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 547
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2560 เขียนโดย ช่อ 618
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2561 เขียนโดย ช่อ 418
สถานการณ์โรค เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย ช่อ 563
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 493
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 เขียนโดย ช่อ 507
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 552
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2560 เขียนโดย ช่อ 493
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 651
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 468
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 473
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ช่อ 464
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 508
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ช่อ 382
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2561 เขียนโดย ช่อ 347
สรุปสถานการณ์ มีนาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 388
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 (13) เขียนโดย ช่อ 351
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 305
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2561 เขียนโดย ช่อ 314
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 345
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย ช่อ 333
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2562 เขียนโดย ช่อ 190
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 381
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2562 เขียนโดย ช่อ 379
   

รูปกิจกรรมต่าง ๆ  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
204
เนื้อหา
124
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
85978
   

เข้าสู่ระบบ TB  

สมัครสมาชิกสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อทำการยืนยันข้อมูลสมาชิก

   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208