หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

1234

นายถิรวัฒน์  พิมลไพศาล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   

ระบบบริหารข้อมูลต่าง ๆ  

 WM

   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 4
สถานการณ์โรครายอำเภอ ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 616
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 59 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 758
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 57 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 207
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 238
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 60 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 142
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 61 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 111
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 124
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 424
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 313
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 280
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2556 เขียนโดย ช่อ 265
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 307
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 274
สถานการณ์โรค เดือน กันยายน 2556 เขียนโดย ช่อ 247
สถานการณ์โรค เดือน ตุลาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 246
สถานการณ์โรค เดือน พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ช่อ 249
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 316
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 105
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2557 เขียนโดย ช่อ 241
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2557 เขียนโดย ช่อ 250
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 266
สถานการณ์โรค กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ช่อ 203
สถานการณ์โรคเดือน กรกฎาคม 2558 อ.ดอนเจดีย์ เขียนโดย ช่อ 227
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 306
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2557 เขียนโดย ช่อ 262
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) เขียนโดย ช่อ 733
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 260
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 265
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย ช่อ 269
สถานการณ์โรคเดือน ตุลาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 341
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 250
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 346
สถานการณ์โรคเดือน ธันวาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 284
สถานการณ์โรคเดือน มีนาคม 2558 เขียนโดย ช่อ 239
สถานการณ์โรคเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย ช่อ 223
สถานการณ์โรคเดือน เมษายน 2558 เขียนโดย ช่อ 506
สถานการณ์โรคเดือน มกราคม 2558 เขียนโดย ช่อ 270
สรุปรายงาน DHS เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 356
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 225
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 159
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2558 เขียนโดย ช่อ 241
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2559 เขียนโดย ช่อ 142
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย ช่อ 138
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2559 เขียนโดย ช่อ 164
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 151
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2559 เขียนโดย ช่อ 282
สรุปสถานการณ์ กรกฎาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 195
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 (25) เขียนโดย ช่อ 98
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย ช่อ 175
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 138
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2560 เขียนโดย ช่อ 136
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2561 เขียนโดย ช่อ 25
สถานการณ์โรค เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย ช่อ 107
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 82
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 เขียนโดย ช่อ 76
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 82
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2560 เขียนโดย ช่อ 75
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 70
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 52
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 41
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ช่อ 42
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 52
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ช่อ 16
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2561 เขียนโดย ช่อ 7
สรุปสถานการณ์ มีนาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 7
   

กิจกรรมต่าง ๆ  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

logoraban

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
5
เนื้อหา
112
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
58376
   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208