หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

 

391600 

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   

วัณโรคติดต่อได้อย่างไร

รายละเอียด
    เชื้อวัณโรคติดต่อโดยการแพร่เชื้อกระจายจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งผ่านทางอากาศ โดยผู้ป่วยที่มีเชื้อในเสมหะ ไอ จาม เชื้อล่องลอยไปในอากาศผู้ที่สูดหายใจเอาเชื้อเข้าไป อาจจะป่วยเป็นวัณโรคได้
   

กิจกรรมต่าง ๆ  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
5
เนื้อหา
114
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
57861
   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208