บุคลากร

รายละเอียด
หมวด: บุคลากร
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 16 มกราคม 2556 14:09
เขียนโดย ช่อ
ฮิต: 4255

                                                      

                                                   terdsak

                                                     เทิดศักดิ์ จารุจารีต

                                            หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

                    suwat                                chainarong                     

                       สุวัฒน์   อุบลทัศนีย์                                          ชัยณรงค์  สุขขำ      

              นวก.สาธารณสุขชำนาญการ                             นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

 

                                                  

                                         

                         tey                                    15622421 10154925482682578 3206232576812444904 n                               

                       พฤหัส  พรวงศ์เลิศ                                 ชัญญาภรณ์  โชติทวีวัฒน์               

                นวก.สาธารณสุขชำนาญการ                        นวก.สาธารณสุขชำนาญการ                

 

                        t12                              add                                                                                                                                         

                         สมร  จงสมจิตร์                                   ชฎาณัตถ์  ชิตชิกูล 

                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                    จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน      

                                                                     

                                                          

                chor                                   sak

               ศิรินทร์ทิพย์   แก้ววิชิต                                    ณรงค์ศักดิ์  สิรินพมณี

                   นักวิชาการพัสดุ                                    ผู้ประสานงานโครงการวัณโรค