หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

1234

นายถิรวัฒน์  พิมลไพศาล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   

ระบบบริหารข้อมูลต่าง ๆ  

 WM

   

บุคลากร

รายละเอียด

                                                      

                                                     15762

                                                     ถิรวัฒน์   พิมลไพศาล

                                        นักวิชาการสาธารณสุขฃำนาญการพิเศษ

 

                    suwat                                chainarong                     

                   สุวัฒน์   อุบลทัศนีย์                                  นายชัยณรงค์  สุขขำ      

              นวก.สาธารณสุขชำนาญการ                      นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

 

                                                  

                                         

                     sanya                                    add                                   

                       สัญญา  สุขขำ                                          ชฎาณัตถ์  ชิตชิกูล               

              นวก.สาธารณสุขชำนาญการ                         จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน                

 

                                                15622421 10154925482682578 3206232576812444904 n                                                                                                               

                                             ชัญญาภรณ์  โชติทวีวัฒน์                                                                                     

                                      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                                       

                                                          

                chor                                   sak

               ศิรินทร์ทิพย์   แก้ววิชิต                                   ณรงค์ศักดิ์  สิรินพมณี

                   นักวิชาการพัสดุ                                    ผู้ประสานงานโครงการวัณโรค.

 

                                                     

   

กิจกรรมต่าง ๆ  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

logoraban

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
5
เนื้อหา
114
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
61485
   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208