หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

 

391600 

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   

ระบบบริหารข้อมูลต่าง ๆ  

 WM

   

บุคลากร

รายละเอียด

                                                      

                                                   noon

                                                     มนูญ   ศูนย์สิทธิ์

                                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 

                    suwat                                chainarong                     

                   สุวัฒน์   อุบลทัศนีย์                                  นายชัยณรงค์  สุขขำ      

              นวก.สาธารณสุขชำนาญการ                      นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

 

                                                  

                                         

                         tey                                    sri                               

                       พฤหัส  พรวงศ์เลิศ                              ศรีประภา  วรโพธิ์               

              นวก.สาธารณสุขชำนาญการ                   นวก.สาธารณสุขชำนาญการ                

 

                          add                          15622421 10154925482682578 3206232576812444904 n                                                                                                               

                        ชฎาณัตถ์  ชิตชิกูล                      ชัญญาภรณ์  โชติทวีวัฒน์                                                                                                    

                จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน           นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                                       

                                                          

                chor                                   sak

               ศิรินทร์ทิพย์   แก้ววิชิต                          ณรงค์ศักดิ์  สิรินพมณี

                   นักวิชาการพัสดุ                           ผู้ประสานงานโครงการวัณโรค

 

                                                     

   

กิจกรรมต่าง ๆ  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

logoraban

 logo-5

 

spsh

lg555

 dopa2

suphan03

travelsuphan

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
5
เนื้อหา
125
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
83844
   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208