หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

 

391600 

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   

บุคลากร

รายละเอียด

                                                      

                                                   terdsak

                                                     เทิดศักดิ์ จารุจารีต

                                            หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

                    suwat                                chainarong                     

                       สุวัฒน์   อุบลทัศนีย์                                          ชัยณรงค์  สุขขำ      

              นวก.สาธารณสุขชำนาญการ                             นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

 

                                                  

                                         

                         tey                                    15622421 10154925482682578 3206232576812444904 n                               

                       พฤหัส  พรวงศ์เลิศ                                 ชัญญาภรณ์  โชติทวีวัฒน์               

                นวก.สาธารณสุขชำนาญการ                        นวก.สาธารณสุขชำนาญการ                

 

                                                     add                                                                                                                                         

                                                       ชฎาณัตถ์  ชิตชิกูล 

                                                จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน                                                  

                                                          

                chor                                   sak

               ศิรินทร์ทิพย์   แก้ววิชิต                                    ณรงค์ศักดิ์  สิรินพมณี

                   นักวิชาการพัสดุ                                    ผู้ประสานงานโครงการวัณโรค

 

                                                     

   

TB Dashboard Suphan  

   

กิจกรรมต่าง ๆ  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
5
เนื้อหา
124
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
86217
   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208