หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

 

terd

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   
   

E-MAIL  

   
RSS
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ16กย59
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ16กย59 (29)
โครงการครอบครัวยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเพศสัมพันธ์12กย59
โครงการครอบครัวยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเพศสัมพันธ์12กย59 (38)
ประชุม พรบ.โรคติดต่อ 12กย59
ประชุม พรบ.โรคติดต่อ 12กย59 (11)
‎อบรมงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค‬
‎อบรมงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค‬  (15)
เอดส์รู้เร็ว และรักษาไว ป้องกันได้ 3สิงหาคม57
เอดส์รู้เร็ว และรักษาไว ป้องกันได้ 3สิงหาคม57 (23)
การประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระบาดวิทยา80857
การประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระบาดวิทยา80857 (46)
ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดสุพรรณบุรี (48)
อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง1พค57
อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง1พค57 (16)
ประกวดนวัตกรรม6มีนาคม57
ประกวดนวัตกรรม6มีนาคม57 (52)
ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และการมีเพศสัมพันธ์ 14กพ57
ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และการมีเพศสัมพันธ์ 14กพ57  (16)
ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และการมีเพศสัมพันธ์ในสถานบันเทิง 13กพ57
ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และการมีเพศสัมพันธ์ในสถานบันเทิง 13กพ57  (22)
รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคเอดส์และยาเสพติดในวัยรุ่น130257
รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคเอดส์และยาเสพติดในวัยรุ่น130257 (52)
อบรมการใช้และซ่อมบำรุง เครื่องพ่นสารเคมี อบต./เทศบาล12กพ57
อบรมการใช้และซ่อมบำรุง เครื่องพ่นสารเคมี อบต./เทศบาล12กพ57 (29)
กิจกรรมวันเอดส์โลก1ธันวาคม2556
กิจกรรมวันเอดส์โลก1ธันวาคม2556 (24)
พิธีมอบรางวัลการดำเนินงานไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่ ปี 2556
พิธีมอบรางวัลการดำเนินงานไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่ ปี 2556 (61)
นิเทศติดตามการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
นิเทศติดตามการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง (18)
อบรมอาสาสมัครมาลาเรีย18มิย56
อบรมอาสาสมัครมาลาเรีย18มิย56 (11)
โครงการรณรงค์ไข้เลือดออก 26 กรกฎาคม 2556
โครงการรณรงค์ไข้เลือดออก 26 กรกฎาคม 2556 (118)
War Room ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค
War Room ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค (15)
โครงการอบรมหลักระบาดวิทยาเบื้องต้นและการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
โครงการอบรมหลักระบาดวิทยาเบื้องต้นและการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (26)
อบรม โปรแกรมวัณโรค
อบรม โปรแกรมวัณโรค  (13)
อบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติ โรคพิษสุนัขบ้า
อบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติ โรคพิษสุนัขบ้า (14)
โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก21มิย56
โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก21มิย56 (22)
สอบสวนโรคด่านช้าง
สอบสวนโรคด่านช้าง (13)
Powered by Phoca Gallery
   

รูปกิจกรรมต่าง ๆ  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
204
เนื้อหา
123
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
87941
   

เข้าสู่ระบบ TB  

สมัครสมาชิกสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อทำการยืนยันข้อมูลสมาชิก

   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208