คำถาม: Username Password ในการเข้าสู่ระบบคืออะไร

คำถาม: Username  ในการเข้าสู่ระบบคืออะไร

 คำตอบ: Username  ในการเข้าสู่ระบบ

   Username คือ อีเมลล์ mail.go.th

   Password ในการเข้าครั้งแรก คือ 12345678 เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วควรเปลี่ยนแปลง

   หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Tel 035551420

   E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พิมพ์ อีเมล

moph                        

      gis      1598365066914   12  tdga     HDC