ที่อยู่:
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออู่ทอง
ม. 6 ตำบลอู่ทอง
อำเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
72160
โทรศัพท์:
Tel.035-551420,551438
โทรสาร:
Fax.035-551440
ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)