มาตราการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับต่ำ ปี 2562

มาตราการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับต่ำ ปี 2562

Download

พิมพ์ อีเมล