Up

เปิดเผยราคากลาง

เปิดเผยราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบริการ
เปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟส่องตรวจชนิด LED
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชะโด
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนคา
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ทันตกรรม) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโอ่ง
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงรั้วลวดหนามเดิมเป็นตาข่ายลวดถักตอกเสาเข็ม ตามแบบ 5419 ความยาว ๑๐๒ เมตร
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้สามพัน ตามแบบโดย นายช่างโยธาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงรั้วลวดหนามเดิมเป็นตาข่ายลวดถักตอกเสาเข็ม ตามแบบ ๕๔๑๙ ความยาว ๕๓ เมตร ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนมะเกลือ
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี
เปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ (ทันตกรรม) รายการยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพังลาน
 
 
Powered by Phoca Download