ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บและกำจัดขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ดาวน์โหลดที่นี่)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน 2562

พิมพ์ อีเมล