การกำกับติดตามการดำเนินตามแผนปฏิบัติราชการปี 2562

Written by Super User. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การกำกับติดตามการดำเนินตามแผนปฏิบัติราชการปี 2562

1.บันทึกรับทราบการติดตาม

2.แผนการนิเทศงาน

3.รายงานการประชุม มี.ค.2562

พิมพ์