การกำกับติดตามการดำเนินตามแผนปฏิบัติราชการปี 2562

การกำกับติดตามการดำเนินตามแผนปฏิบัติราชการปี 2562

1.บันทึกรับทราบการติดตาม

2.แผนการนิเทศงาน

3.รายงานการประชุม มี.ค.2562

พิมพ์ อีเมล