ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำที่พักขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 

พิมพ์ อีเมล

moph                        

      gis      1598365066914   12  tdga     HDC