ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ประกาศ รพ.สต.บ้านบ่อปั้น

(ดาวน์โหลดที่นี่) ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ประกาศ รพ.สต.สระยายโสม

คลิกที่นี่ ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบริการจัดเก็บและกำจัดขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ประกาศ รพ.สต.สระยายโสม

คลิกที่นี่ ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.สต.ยุ้งทะลาย

ผู้ประกาศ รพ.สต.ยุ้งทลาย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.สต.ยุ้งทะลาย

Read more

ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภออู่ทอง

blank

สถานการณ์ Covid-19

moph                        

      gis      1598365066914   12  tdga     HDC