ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ผู้ประกาศ รพ.สต.ดอนคา

คลิกที่นี้   ประกาศเมื่อ 22 มกราคม 2564

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ประกาศ รพ.สต.สระยายโสม

คลิกที่นี่ ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2564

Read more

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ประกาศ รพ.สต.บ้านจร้าใหม่

คลิ๊กที่ณี้ ประกาศ ิณ  วันที่  20 มกราคม 2564

Read more

ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภออู่ทอง

blank

สถานการณ์ Covid-19

moph                        

      gis      1598365066914   12  tdga     HDC