ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์

  • 1-copy.jpg
  • Vision.jpg
  • 208-203__0036.jpg
  • 63__0012.jpg
  • ITA.jpg
  • 202-205__0033.jpg
  • IMG_20190725_161311-01.jpeg
  • 63__0022.jpg
  • 208-203__0077.jpg

ข้อมูลข่าวสาร

Written on 18/03/2563, 07:02 by admin
2562-2สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562
Written on 27/06/2562, 03:49 by admin
2019-06-27-03-49-43ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการรับรู้ข่าวสารเวปไซด์หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์...
Written on 25/03/2562, 05:16 by admin
20แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขปี 2560-2564
Written on 11/03/2562, 07:26 by admin
5ตลาดสดเมืองทอง อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี วันที่ 16 มี.ค. 2563 เวลา 10.00 น. ตลาดสดเมืองทอง ร่วมกับสนง.สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี สนง.เทศบาลตำบลดอนเจดีย์...
Written on 07/03/2562, 08:43 by admin
2019-03-07-08-43-39นักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์ ...