ที่อยู่:
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์
ม. 5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์
จังหวัดสุพรรณบุรี
72170
โทรศัพท์:
Tel.035-591239
โทรสาร:
Fax.035-591290
ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)