คณะตรวจราชการและนิเทศงาน เขตตรวจราชการที่ 5 ราชบุรี ออกตรวจเยี่ยมนิเทศงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของ คปสอ.ดอนเจดีย์

วันที่ 7 มีนาคม 2562 คณะตรวจราชการและนิเทศงาน เขตตรวจราชการที่ 5 ราชบุรี ออกตรวจเยี่ยมนิเทศงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของ คปสอ.ดอนเจดีย์ ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการพัฒนาตลาดสดเมืองทอง อ.ดอนเจดีย์ ซึ่งเป็นตลาดสด 5 ดาว เพื่อยกระดับเป็น Green market 
โดยมีคุณธนาชัย ทวีเกษม ผจก.ตลาดสดเมืองทอง ตัวแทนจากเทศบาลดอนเจดีย์ โรงพยาบาลดอนเจดีย์ สสอ.ดอนเจดีย์ ร่วมให้การต้อนรับ

พิมพ์อีเมล