มาตรการและแนวทางการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรควัณโรค ประจำปี ๒๕๖๑ และรายงานการประชุม/คู่มือ

มาตรการและแนวการดำเนินงานควบคุมวัณโรค ปี 2561

https://drive.google.com/file/d/1SrtflSIZo6ZkGIWES4WnIG8RJUX13Ont/view?usp=sharing

 

รายงานการประชุมคู่มือ

https://drive.google.com/file/d/18yw5Fqtc7r6zhk6pCWAH0PyoNh5OmI61/view?usp=sharing

พิมพ์อีเมล