ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์

  • copy-Custom.jpg
  • work.png
  • IMG_8784-Small.JPG
  • present--61-3.png
  • 35747283_2009136905764786_1902728885028519936_n.jpg
  • plan-20-1.png
  • MOPH.jpg
  • plan-20-2.png

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริต

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์  มีการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต  

พิมพ์อีเมล

คณะตรวจราชการและนิเทศงาน เขตตรวจราชการที่ 5 ราชบุรี ออกตรวจเยี่ยมนิเทศงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของ คปสอ.ดอนเจดีย์

วันที่ 7 มีนาคม 2562 คณะตรวจราชการและนิเทศงาน เขตตรวจราชการที่ 5 ราชบุรี ออกตรวจเยี่ยมนิเทศงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของ คปสอ.ดอนเจดีย์ ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการพัฒนาตลาดสดเมืองทอง อ.ดอนเจดีย์ ซึ่งเป็นตลาดสด 5 ดาว เพื่อยกระดับเป็น Green market 
โดยมีคุณธนาชัย ทวีเกษม ผจก.ตลาดสดเมืองทอง ตัวแทนจากเทศบาลดอนเจดีย์ โรงพยาบาลดอนเจดีย์ สสอ.ดอนเจดีย์ ร่วมให้การต้อนรับ

พิมพ์อีเมล

ข้อมูลข่าวสาร

Written on 27/06/2562, 03:49 by admin
2019-06-27-03-49-43ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการรับรู้ข่าวสารเวปไซด์หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์...
Written on 25/03/2562, 05:16 by admin
20
Written on 11/03/2562, 07:26 by admin
5วันที่ 7 มีนาคม 2562 คณะตรวจราชการและนิเทศงาน เขตตรวจราชการที่ 5 ราชบุรี ออกตรวจเยี่ยมนิเทศงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของ คปสอ.ดอนเจดีย์...
Written on 07/03/2562, 08:43 by admin
2019-03-07-08-43-39สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์ ...
Written on 06/03/2562, 06:40 by admin
no-foamคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอดอนเจดีย์ (พชอ.) รณรงค์ No Foam และการคัดแยกขยะ  ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี...