>
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

ประวัติความเป็นมา

ประวัติโรงเรียน อสม.

          โรงเรียน อสม. เกิดจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของ อสม.ทั่วประเทศให้เป็น อสม.เชี่ยวชาญ อสม.จะมีความเชี่ยวชาญงานสาธารณสุขได้ต้องมีการอบรมให้ความรู้ ต้องมีการฝึกปฏิบัติ ให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงกำหนด

          ปี 2554 อำเภอสองพี่น้อง มี อสม.ทั้งหมด 1595 คน ต้องดำเนินการพัฒนาศักยภาพของ อสม.ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเช่นเดียวกัน แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมาการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. แต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการอบรม อสม.ใหม่, อสม.ฟื้นฟู ต้องขอความอนุเคราะห์สถานที่จากหน่วยงานต่างๆ เช่น หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 หอประชุมโรงเรียน และศาลาวัด ซึ่งในแต่ละครั้งที่มีการประชุม อสม.เดินทางเข้าร่วมประชุมลำบาก บรรยากาศไม่เอื้อต่อการเรียนและการฝึกปฏิบัติ

          จากปัญหาที่เป็นอยู่ นายประพันธ์ ใยบุญมี สาธารณสุขอำเภอสองพี่น้องร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนและประธาน อสม.จาก หน่วยงานต่าง ๆประกอบด้วยส่วนของ สาธารณสุขอำเภอ 25 แห่ง เทศบาลเมืองสองพี่น้อง 1 แห่ง ได้ประชุมปรึกษาหารือถึงแนวทางแก้ไข บทสรุปของการประชุม ทุกคนมีมติให้สร้างอาคารสำหรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาอาชีพ แก่ อสม. เพื่อให้ อสม. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีทักษะด้านการทำงานด้านสาธารณสุข และมีทักษะในการประกอบอาชีพควบคู่กันไป

          การตั้งชื่ออาคาร ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ตั้งชื่ออาคารนี้ว่า “อาคารพิพิธพัฒนคุณ 80 (โรงเรียน อสม.)”

การตั้งชื่ออาคารว่า “อาคารพิพิธพัฒนคุณ 80 (โรงเรียน อสม.)” เนื่องจากพระอาจารย์ พิพิธพัฒนคุณ (หลวงพ่อแบน) ที่อนุญาตให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้องก่อสร้างในที่ ธรณีสงฆ์ ของวัดใหม่นพรัตน์(ดอนกลาง) จำนวน 4 ไร่ ส่วน 80 เป็นปีที่หลวงพ่ออายุครบ 80 ปี

เนื่องจากการก่อสร้างอาคารหลังนี้ไม่มีงบประมาณสนับสนุนทำให้ต้องจัดหาทุนทรัพย์ ในที่ประชุมจึงมีมติในการจัดหาทุนทรัพย์ดังนี้

ครั้งที่ 1 ดำเนินการจัดสร้างพระพิฆเนศวร ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จไว้บูชา เพื่อความเป็นศิริมงคลและความเจริญรุ่งเรือง โดยมีการจัดสร้าง 5 ปาง คือ

  1. ปางประทานพร และเทพแห่งความสำเร็จ
  2. ปางมหาทุรคาคณปติ
  3. ปางมหาเทพลีลา
  4. ปางตรีมุข
  5. ปางเสวยสุข

โดยทำพิธีปลุกเสกพระพิฆเนศวร รวมทั้งทำพิธีเสริมบารมีแก่ผู้ร่วมงานทุกคน ใน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2554 

                   ครั้งที่ 2 ทอดผ้าป่าสามัคคี โดยในที่ประชุมมีมติตั้งกองผ้าป่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละ 1 กอง เทศบาล ๑ กอง รวม ๒๖ กอง

                   ครั้งที่ 3 ชมรม อสม. อำเภอสองพี่น้อง สมทบทุน 300,000 บาท

                   ครั้งที่ 4 จาการจำหน่ายบัตรการกุศลและการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา

          อาคารพิพิธพัฒนคุณ 80 (โรงเรียน อสม.) ได้ทำการวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 และได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 รวมงบประมาณการก่อสร้างและตกแต่งภายใน จำนวน5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) และทำพิธีเปิดป้ายอาคารเมื่อวันที่ 24   พฤษภาคม พ.ศ. 2555

..............................................................................................................................

สาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง

boos3

นายประพันธ์  ใยบุญมี

สาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง

รวมลิงค์

mail

wm

 PublicLogo

nhso

 oppp

sss

pbro

suphanburi 03

thcc   moph

travelsuphan

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้0
เมื่อวาน12
สัปดาห์นี้109
เดือนนี้262
รวมทั้งสิ้น32739

Currently are 5 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions