>
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลสถานะสุขภาพ

2. ข้อมูลสุขภาพของประชากร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

2.1 สถานะสุขภาพ

ตารางที่ 3 สถิติชีพ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2552 - 2555

สถิติชีพ

2555

2554

2553

2552

1. อัตราเกิด (ต่อประชากร1,000คน)

13.592

12.927

13.264

13.454

2. อัตราตาย (ต่อประชากร1,000คน)

2.740

3.009

2.763

2.462

3. อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ)

       

4. อัตรามารดาตาย (ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน)

0.535

0

0

0

5. อัตราทารกตาย (ต่อการเกิดมีชีพ1,000คน)

1.634

1.657

1.687

1.634

6. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ( จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี)

       

ชาย

..............

72.22

69.88

72.48

หญิง

..............

80.11

77.18

79.53

7. อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 60 ปี (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่มีอายุ 60 ปี จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี)

       

ชาย

..............

20.04

19.66

20.47

หญิง

..............

24.52

22.52

23.68

8. ดัชนีชีพ (จำนวนเกิดมีชีพต่อตาย 100 คน)

..............

189

189

.133

           

2.2 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก ปี 2553 - 2555

ตารางที่ 4จำนวนและอัตราป่วยต่อประชากร แสนคน ของ ร.พ.สต.ในอำเภอสองพี่น้อง

                       จังหวัดสุพรรณบุรี   ปี 2553-2555

กลุ่มโรค

สาเหตุ

2555

2554

2553

จำนวน

อัตรา(อันดับ)

จำนวน

อัตรา(อันดับ)

จำนวน

อัตรา(อันดับ)

1

โรคระบบหายใจ

69129

54,464(1)

69382

53,774(1)

68500

53,090(1)

2

โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม

40827

32,166(2)

24717

19,157(2)

20738

16,073(3)

3

โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก

28352

22,338(3)

20283

15,720(4)

16054

12,443(5)

4

โรคระบบไหลเวียนเลือด

24237

19,096(4)

22538

17,468(3)

22333

17,309(2)

5

โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

19433

15,311(5)

18939

14,679(5)

19851

15,385(4)

6

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม

13300

10,479(6)

11542

8,946(6)

12913

10,008(6)

7

สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย

8953

7,054(7)

7458

5,780(7)

5258

4,075(7)

8

โรคระบบประสาท

6863

5,407(8)

5167

4,005(9)

3569

2,766(9)

9

โรคติดเชื้อและปรสิต

6671

5,256(9)

6606

5,120(8)

5198

4,029(8)

10

โรคตารวมส่วนประกอบของตา

4220

3,325(10)

4892

3,792(10)

3450

2,674(10)

         

2.3 อัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

ตารางที่ 5 อัตราป่วย / ประชากรแสนคนด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก ของ อำเภอสองพี่น้อง

               ปี 2553-2555 จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ

การป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี 2552-2554

อัตราป่วย / ประชากรแสนคน

พ.ศ.2555

พ.ศ.2554

พ.ศ.2553

1.

อุจจาระร่วง

1,657.82

2,629.72

1,486.31

2.

ไข้หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ

341.02

624.69

381.99

3.

ปอดบวม

354.97

281.34

146.19

4.

โรคตาแดง

66.65

161.98

145.41

5.

อาหารเป็นพิษ

52.70

142.61

33.80

6.

ไข้เลือดออกรวม

299.17

114.71

77.81

7.

สุกใส

52.70

44.95

61.31

8.

วัณโรครวม

46.50

62.00

62.88

9.

วัณโรคปอดเฉพาะเสมหะบวก

32.55

44.95

47.95

10.

โรคมือเท้าปาก

31.78

8.65

0

              

2.4 สาเหตุการตาย

ตารางที่ 6 จำนวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคน ตามสาเหตุการตาย 20 กลุ่มแรก

             อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำคัญ ปี 2552 – 2554

ลำดับ

สาเหตุการตาย

2554

2553

2552

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

1

โลหิตเป็นพิษ

51

38.98

63

48.16

53

40.51

2

โรคหลอดเลือดในสมอง

42

32.10

72

55.04

41

31.34

3

ปอดบวม

34

25.99

44

33.63

28

21.40

4

เนื้องอกชนิดร้าย

31

23.70

38

29.05

13

9.94

5

โรคหัวใจขาดเลือด

31

23.70

43

32.87

22

16.82

6

อุบัติเหตุการขนส่ง

22

16.82

35

26.75

21

16.05

7

โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ

18

13.76

21

16.05

15

11.47

8

เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่ และปอด

13

9.94

19

14.52

18

13.76

9

โรคของตับ

12

9.17

26

19.87

12

9.17

10

อุบัติเหตุตกน้ำและการจมน้ำ

11

8.41

25

19.11

12

9.17

 

สรุปแนวโน้มของสาเหตุการตายที่สำคัญ 3 ลำดับแรก

          1. โลหิตเป็นพิษ

          2. โรคหลอดเลือดในสมอง

          3. ปอดบวม

สาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง

boos3

นายประพันธ์  ใยบุญมี

สาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง

รวมลิงค์

mail

wm

 PublicLogo

nhso

 oppp

sss

pbro

suphanburi 03

thcc   moph

travelsuphan

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้0
เมื่อวาน12
สัปดาห์นี้109
เดือนนี้262
รวมทั้งสิ้น32739

Currently are 5 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions