วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๙ น.

นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข(EOC)โดยประเมินติดตามสถานการณ์และแผนแนวทางปฏิบัติเร่งด่วนโดยมอบหมาย

กลุ่มงานภารกิจที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติเช่นการเตรียมการดำเนินงานเฝ้าระวังและค้นหาโรคโควิด-19ในกลุ่มเสี่ยง(Sertinel surveillance)

ในกลุ่มต่างๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์การเรียนรู้ของประชาชนNew Normal เพื่อมิให้เกิกการแพร่ระบาดรอบ 2และการรื้อฟื้นเรื่อง

ระบบอาสาสมัครครอบครัวที่สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มอสม.และงานระบบปฐมภูมิได้อย่างมีประสิทธฺภาพเพื่อรองรับการดูแลบริการสุขภาพประชาชน.

ณ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

 

258995

   

สสจ.สุพรรณบุรี  

S 24371254

นายแพทย์วรงค์  รุ่งเรือง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

   

ผู้ใช้งานปัจจุบัน  

มี 33 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.