วันที่จันทร์ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๙ น.

นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์และสาธารณสุข(Emergency Operation Center :EOC)

กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)โดยประเมินติดตามสถานการณ์และแนวทางปฏิบัติเร่งด่วน

ในการเตรียมการรองรับทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอการรองรับมาตรการผ่อนปรนให้กับสถานรับบริการประเภทต่างๆ

เช่นร้านตัดผม,ร้านเสริมสวย,ร้านอาหาร เป็นต้นต้องมีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มารับบริการพร้อมทั้งห่วงใย

ต่อทีมสอบสวนโรคในพื้นที่ขอให้มีความพร้อมในการป้องกันตนเองเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน.

ณ.ห้องประชุมการบูร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

 

256651

   

สสจ.สุพรรณบุรี  

S 24371254

นายแพทย์วรงค์  รุ่งเรือง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

   

ผู้ใช้งานปัจจุบัน  

มี 168 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.