วันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

นายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุธี นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)และนางกรแก้ว ทัพมาลัย

รองฯนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี(ด้านบริการทางวิชาการ)พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมมอบสิ่งของ

อุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบปัญหาเรื่องรายได้ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

ที่ตำบลไร่รถจำนวน 2 รายและตำบลดอนเจดีย์จำนวน 1 ราย ณ.อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

S 38420497

   

สสจ.สุพรรณบุรี  

S 24371254

นายแพทย์วรงค์  รุ่งเรือง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

   

ผู้ใช้งานปัจจุบัน  

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.