วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.เพ็ชรน้อย ศรีผุดผ่อง รองฯนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน

เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR 2020

จัดโดย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

ณ ห้องประชุมอาคาร TO BE NUMBER ONE  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

 

งานพัฒนาบริการ24 02 2564

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี (กวป.)

ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมการบูร 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

 

วันงาน กวป22 02 2564

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงนโยบายตัวชี้วัดและแนวทางดำเนินงานหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

 จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร TO BE NUMBER ONE 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

งานปฐมภูมิ 22 02 2564

หมวดหมู่รอง

   

สสจ.สุพรรณบุรี  

S 24371254

นายแพทย์วรงค์  รุ่งเรือง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

   

ผู้ใช้งานปัจจุบัน  

มี 88 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.