วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๑๙ น.

นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศบุคลากรสาธารณสุขจบใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

โดยมี นายมนูญ ศูนย์สิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการให้บุคลากรใหม่ได้มีความรู้เรื่ององค์กร กฏ ระเบียบวิธีปฏิบัติ ค่านิยมและวัฒนธรรม

ขององค์กร ตลอดจนสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตน จัดโดยกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะขึ้น

จำนวน ๒ รุ่น ในช่วงวันที่ ๕และ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๑๑ คน

ณ.ห้องประชุมอาคารTO BE NUMBER ONE สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

 

111

วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๑๙ น.

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะประธานโครงการ

TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย

นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมทั้งคณะทำงาน

เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่

และตอบข้อซักถามผลการดำเนินงาน อันมีคณะกรรมการจำนวน ๓ ท่าน ได้แก่

นายสมบูรณ์ ศิริเวช

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

นายประวิทย์ เคียงผล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวกานต์พิชชา บุญงาม

นักจิตวิทยาชำนาญการ กรมราชทัณฑ์

ทั้งนี้จะมีการติดตามการลงพื้นที่การดำเนินงานในวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ณ.ห้องประชุมอาคาร TO BE NUMBER ONE 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

269011 0

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย

คณะผู้บริหารรวมถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี/

หัวหน้ากลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมรับการตรวจราชการและการนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2

ปีงบประมาณ 2563โดยมี พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5

เป็นประธานการตรวจราชการโดยได้รับทราบผลการดำเนินงานพร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงาน.

ณ.ห้องประชุมฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

S 41140327

   

สสจ.สุพรรณบุรี  

S 24371254

นายแพทย์วรงค์  รุ่งเรือง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

   

ผู้ใช้งานปัจจุบัน  

มี 133 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.