บ่ายวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

ร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

ร่วมกันผลิตFaceshieldเพื่อไปเป็นอุปกรณ์ป้องกันและนำไปสนับสนุนให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุข

ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกต่อไป.

ณ.ลานรวมใจ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

250177

ช่วงเช้าวันนี้ ณ.ห้องประชุมการบูร ชั้น 2 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

นายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุธี นายแพทย์เชี่ยวชาณ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ในการติดตามรายงานข้อมูลแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รวมถึงข้อสั่งการเร่งด่วนเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธฺภาพอย่างสูงสุด.

250036

วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ น.

นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารสุขจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย

นายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุธี รองฯนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี(นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน)

พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและคณะทำงานเข้าร่วมประชุม Morning Talk  EOC เพื่อดำเนินการรองรับสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)และวางมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน ติดตาม เพื่อป้องกันควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

ณ.ห้องประชุมการบูร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

 

249325 0

   

สสจ.สุพรรณบุรี  

S 24371254

นายแพทย์วรงค์  รุ่งเรือง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

   

ผู้ใช้งานปัจจุบัน  

มี 86 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.