วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๑๙ น.

นางสาวเพ็ชรน้อย ศรีผุดผ่อง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

รองฯนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนายมนูญ ศูนย์สิทธิ์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองฯนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันทำความสะอาดในพื้นที่โรงแรมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ซึ่งได้ใช้เป็นสถานที่กักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

โดยมีผู้ถูกกักกันตัวจำนวน ๗๑ ราย ซึ่งตั้งแต่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมาจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ยังไม่พบ

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่จะต้องกักกันตัวเพื่อสังเกตุอาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีจึงพิจารณาเห็นควรส่งมอบ

สถานที่ควบคุมคืนหน่วยงานในสังกัดภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ต่อไป.

ณ.โรงแรมกีฬาจังหวักสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วัน282583

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๙ น.

นายเฉลิมพล กาละพงษ์ รองนายแพย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ 

ร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 (ปิยมหาราช) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ.โดยมีกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกฯต่างๆ เช่นการมอบทุนการศึกษา ตามโครงการกองทุน

พระปิยมหาราชและการสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อเป็นพระราชกุศล เป็นต้น.

ณ.หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

282078

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม

เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

โดยเป็นการมอบนโยบายหลักๆให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เช่นโรงพยาบาลศูนย์

โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอำเภอ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพดี.

ณ.ไร่ทองสมบูรณ์คลับ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

0001

   

สสจ.สุพรรณบุรี  

S 24371254

นายแพทย์วรงค์  รุ่งเรือง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

   

ผู้ใช้งานปัจจุบัน  

มี 38 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.