1.
ประสานนโยบายให้องค์กรทุกระดับ สามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสุขภาพ
2.
สนับสนุนวิชาการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
3.
สนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ประเมินผล การพัฒนาสาธารณสุขทุกด้าน
4.
ประสานความร่วมมือกับองค์กรทุกระดับ ภาคประชารัฐ ในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
5.
ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของประชาชน
   

สสจ.สุพรรณบุรี  

S 24371254

นายแพทย์วรงค์  รุ่งเรือง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

   

ผู้ใช้งานปัจจุบัน  

มี 163 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.