พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 912

สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ร่วมกับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โรงพยาบาลชลบุรี กระทรวงสาธารณสุข และชมรมพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2562 หัวข้อ Safety Trauma Care

ดาวน์โหลดรายละเอียด