ล่ามแปลภาษาโรงพยาบาลศรีประจันต์ (Interpreter)

Category: ล่ามแปลภาษา
Published on Wednesday, 16 September 2015 04:12
Written by adminAEC
Hits: 310

 Interpreter : ล่ามแปลภาษาโรงพยาบาลศรีประจันต์
    ภาษาอังกฤษ (Eng.)  ทพญ.นันท์มนัส แย้มบุตร
    ภาษาเขมร (Camb.)  นางชวนศรี สุจินตวงษ์

 ผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ
    1. นางสาวนพคุณ  กฤษประจันต์
     2. นางฐิติรัตน์  จันทร์เงิน
     3. นางสาวธนวรรณ อาภาเภสัช
     4. นางสาวจุฎารัตน์  จำปาเทศ
     5. นางสาววนิดา  ขอพึ่ง