ล่ามแปลภาษาโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ

Category: ล่ามแปลภาษา
Published on Wednesday, 16 September 2015 04:10
Written by adminAEC
Hits: 272

1.นางสาว นภัสสรณ์  พิริยศิรนนท์ ภาษาอังกฤษ
ผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ
1.นางสาววรรทนา  โสฬศ
2.นางสาวเรณู นาเอี่ยม
3.นางสาวช่อเพชร  จุมพิต