ล่ามแปลภาษาโรงพยาบาลอู่ทอง

Category: ล่ามแปลภาษา
Published on Wednesday, 16 September 2015 04:06
Written by adminAEC
Hits: 487

ภาษาอังกฤษ : นางสิริเกศ ชื่นนิติกุล TEL.080-2529994

 

Flag of Cambodia1

ภาษากัมพูชา : นางอัจจิมา กลิ่นดีปลี TEL.081-9959832


ผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ
1.นางสิริเกศ  ชื่นนิติกุล
2.นางปาลิดา  ธนรุ่งเจริญกิจ
3.นางสาวมิถุนา  จันทร์สคราญ