ผู้ประสานงานโรงพยาบาลดอนเจดีย์

Category: ติดต่อสอบถาม
Published on Wednesday, 16 September 2015 04:34
Written by adminAEC
Hits: 355

ผู้ประสานงานโรงพยาบาลดอนเดจีย์

นางศิริเพ็ญ  พวงจิก  081-0082695 mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางจันทร์เพ็ญ  ศรีอินทร์เขียว 061-6474514 mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศูนย์ความช่วยเหลือชาวต่างชาติกรณีเร่งด่วน
ข้อมูลด้านความคุมโรคระหว่างประเทศ

 คุณสุนีย์ ปาลวงษ์ 081-7589887 

-

ข้อมูลด้านอาหารและยา

 คุณกนกวรรณ มณีนิล 085-0639393 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลการส่งผู้ป่วยรักษาต่อ

 คุณสุรีย์ จันทร์เกตุวงษ์ 081-4369929 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลด้าน AEC โรงพยาบาล

 คุณประวิทย์ สังขรัตน์ 096-1452909 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.