ผู้ประสานโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17

Category: ติดต่อสอบถาม
Published on Tuesday, 15 September 2015 04:38
Written by adminAEC
Hits: 447

 

นางวนิดา หงษ์โต หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โทร.035531077 ต่อ 1505
นางสาวพรจิตร ถนอมกิตติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โทร.035531077 ต่อ 1508
นางสาวเนาวรัตน์ คำทุมไสย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โทร.035531077 ต่อ 1110
นางศรัญญา อินทรศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โทร.035531077 ต่อ 2321
นางปาริชาติ   กลั่นแกล้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร.094-4818235
mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางพรพันธ์ุ คชเดช นักวิชากรสาธารณสุขชำนาญการ โทร.081-5262670
mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.