ผู้ประสานงานโรงพยาบาลศรีประจันต์

Category: ติดต่อสอบถาม
Published on Tuesday, 15 September 2015 04:38
Written by adminAEC
Hits: 347

ผู้ประสานงานโรงพยาบาลศรีประจันต์ 
นางสาวสุพรรณิกา  อุบลบาน 081-7056674 
mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศูนย์ความช่วยเหลือชาวต่างชาติกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน คุณนพคุณ กฤษประจันต์ Tel. 081-4666007
ข้อมูลด้านควบคุมโรคระหว่างประเทศ คุณบำรุง สว่างศรี Tel.089-7412033
ข้อมูลด้านอาหารและยา คุณพวงผะกา เลี้ยงถนอม Tel. 086-6617522
ข้อมูลการส่งผู้ป่วยรักษาต่อ คุณโสภา จั่นนพรัตน์ Tel. 089-2187843
ข้อมูลด้าน ACE โรงพยาบาลศรีประจันต์

คุณสุพรรณิกา อุบลบาน

คุณชุติมา โอปิลันทพงษ์

Tel. 081-7056674

Tel. 081-3788657