คู่มือ AEC จากภาครัฐ

Category: Uncategorised
Published on Wednesday, 16 September 2015 02:25
Written by adminAEC
Hits: 995

คู่มือ AEC จากภาครัฐ

-ข้อควรรู้สำหรับนายจ้างและแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ทำงานในประเทศไทย