โรงพยาบาลอู่ทอง

Category: ตารางให้บริการ
Published on Tuesday, 15 September 2015 04:47
Written by adminAEC
Hits: 7722

IMG 8005

 ตารางตรวจโรคทั่วไป

สถานที่ วัน/เวลาออกตรวจ
ตึกผู้ป่วยนอก จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
ตรวจโรคทั่วไป 08.00-16.00 น.
โรคหู คอ จมูก       พฤ.  
แพทย์แผนไทย   13.00-16.00น.      
ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน          
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ทุกวัน 24 ชม.
โรคทันตกรรม 08.00-16.00 น.
Day care จ. อ.      
อาคารส่งเสริมและป้องกันโรค          
ตรวจก่อนคลอด     รายเก่า รายใหม่  
ตรวจหลังคลอด จ.       ศ.
วางแผนครอบครัว จ. อ.     ศ.
ให้ภูมิคุ้มกันโรค       พฤ.  
ให้คำปรึกษาด้านส่งเสริมสุขภาพ 08.00-16.00 น.
อาคารศูนย์ดูแลสุขภาพ      
ตรวจโรคทั่วไป สิทธิข้าราชการ/ประกันสังคม/ชำระเงินเอง 08.00-16.00 น.
ตรวจสุขภาพประจำปี 08.00-16.00 น.
อาคารแพทย์แผนไทย      
แพทย์แผนไทย 08.00-16.00 น.
อาคารให้คำปรึกษา      
ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต 08.00-16.00 น.

ตารางตรวจคลินิกพิเศษ

สถานที่ วัน/เวลาออกตรวจ
ตึกผู้ป่วยนอก จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
โรคเบาหวาน   06.30-15.30 น.  
โรคความดันโลหิตสูง จ.       ศ.
โรคไต