โรงพยาบาลดอนเจดีย์

Category: แนะนำศูนย์ AEC
Published on Monday, 29 August 2016 02:58
Hits: 671

ศูนย์ AEC โรงพยาบาลดอนเจดีย์

เปิดอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559

Ace Center

Ace all

aec center

 

จัดอบรมสอนภาษา "พม่า"

c1

c1

c1

c1