โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช

Category: แนะนำศูนย์ AEC
Published on Monday, 29 August 2016 02:52
Hits: 2041

ศูนย์ AEC โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช Chaophraya Yommarat Hospital

yommarat AEC

ผู้รับผิดชอบ AEC โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

aec yom

aec yom

 

    โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

    สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

    ตั้งอยู่ที่ 950 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

    รหัสไปรษณีย์ 72000

    เนื้อที่ของ โรงพยาบาล แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

    อาคารที่พักคนไข้ และอาคารสนับสนุนบริการมีเนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน

    96 ตารางวา

    อาคารบ้านพักสำหรับเจ้าหน้าที่ แยกออกไปตั้งอยู่บนถนนหมื่นหาญ

    มีเนื้อที่ 13 ไร่ 3 ตารางวา ห่างจากบริเวณอาคาร โรงพยาบาลออกไป

    ประมาณ 1 กิโลเมตร


aec-table 

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช Chaophraya Yommarat Hospital

เลขที่  950 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 

950 Phra Phan Wasa Rd., Tha Phi Leang, Muang , Suphanburi, 72000

โทรศัพท์ [Tel.] : 0-3551-4999 , โทรสาร[Fax] : 0-3551-4909