โรงพยาบาลดอนเจดีย์ ( Donchedi Hospital )

Category: งานข้อมูลข่าวสาร
Published on Wednesday, 16 September 2015 03:23
Written by adminAEC
Hits: 2003

 b

โรงพยาบาลดอนเจดีย์

Donchedi Hospital

เลขที่ 747 ม.5 ต.ดอนเจดีย์อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170

747 moo 5  Donchedi,Tambon Donchedi,Amphur  Suphanburi,Province  72170 

หมายเลขโทรศัพท์

035-591032 - 3 

035-591035 - 6

035-592086 , 035-592095  ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน

035-592112   งานประกันสุขภาพ

035-592346  งานนวดแผนไทย และงานกายภาพบำบัด

035-592388  งานสุขภาพจิต

โทรสาร

035-591034

a

c 

 e