โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

Category: งานข้อมูลข่าวสาร
Published on Tuesday, 15 September 2015 04:22
Written by adminAEC
Hits: 4224

โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

Doembangnangbuat Hospital

153 ม.2 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

153 moo 2 Khaopra Doembang Suphanburi 72120

โทรศัพท์ (Tel) 035-578032

โทรสาร (Fax) 035-508615

dbhosp.com