โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17

Category: งานข้อมูลข่าวสาร
Published on Tuesday, 15 September 2015 04:00
Written by adminAEC
Hits: 2214

 

ข้อมูลทั่วไป

อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

อำเภอสองพี่น้องตั้งอยู่ทางใต้ของจังหวัดสุพรรณบุรี  ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 
40  กิโลเมตร
ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  105  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ

อำเภออู่ทองและอำเภอบางปลาม้า

ทิศตะวันออก

อำเภอบางซ้ายและอำเภอลาดบัวหลวง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ทิศใต้

อำเภอบางเลน อำเภอกำแพงแสน (จังหวัดนครปฐม) และอำเภอท่ามะกา(จังหวัดกาญจนบุรี)

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ อำเภอพนมทวน (จังหวัดกาญจนบุรี)

 

   พื้นที่ของอำเภอสองพี่น้อง โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน  ครอบคลุมพื้นที่เป็นระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร   มีสภาพคล้ายท้องกระทะ โดยมีสภาวะน้ำท่วมขังทุกปี

2016-08-29 9-48-19

2016-08-29 9-36-09

 

สถานบริการสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลทั่วไป

จำนวน 1 แห่ง

รพ.สต. ขนาดใหญ่

จำนวน 2 แห่ง

รพ.สต. ทั่วไป

จำนวน 23 แห่ง

ศสม.

จำนวน 2 แห่ง

-----------------------------------------------------------------

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17

 Somdejprasangcharach XVII hospital

 ที่อยู่ 165 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

165 road bangli - NongWan ,Tambon SongPhiNong ,Suphanburi 72110

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3553-1077, 0-3553-1320, 0-3553-1498

หมายเลขโทรสาร : 0-3553-1189

โรงพยาบาลทั่วไป

จำนวน

1

แห่ง

รพ.สต. ขนาดใหญ่

จำนวน

2

แห่ง

รพ.สต. ทั่วไป

จำนวน

23

แห่ง

ศสม.

จำนวน

2

แห่ง