โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

Category: งานข้อมูลข่าวสาร
Published on Tuesday, 15 September 2015 03:58
Written by Super User
Hits: 4319

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช Chaophraya Yommarat Hospital

hospital

ประวัติโรงพยาบาล

     โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

    สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

    ตั้งอยู่ที่ 950 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

    รหัสไปรษณีย์ 72000

บุคคลากรพร้อมให้บริการ

บุคลากร  จำนวน บุคลากร จำนวน
แพทย์  พยาบาล
เภสัชกร แพทย์แผนไทย

 

 


 

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช Chaophraya Yommarat Hospital

เลขที่  950 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 
950 Phra Phan Wasa Rd., Tha Phi Leang, Muang , Suphanburi, 72000

โทรศัพท์  (Tel) : 0-3551-4999 ,  โทรสาร  (Fax) : 0-3551-4909 
 website : http://yrh.moph.go.th/