Link banner  

   

Login  

   

ประชุม Conference AEC 8 ธันวาคม 2560

ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ ปี 2561 วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม สสจ.สุพรรณบุรี

1.เกณฑ์ ศคอส.และศูนย์บริการชาวต่างชาติ (Siim)
2.แนวทางการพัฒนาศูนย์การประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียน
3.แผนปฏิบัติงานตามโครงการ ปี 2561
4.สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ ปี61
5.สรุปผลการดำเนินงานปี 2560
6.กรอบแนวทางการดำเนินงาน House Model
7.สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด
8.สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการระดับจังหวัด1
9.แนวทางการใช้จ่ายเงิน AEC ปี 2561
10.แบบบันทึกข้อมูลคำศัพท์ ปี 2561
11.เกณฑ์ประเมินระดับศูนย์ AEC
12.หนังสือเชิญประชุมและวาระประชุม

 

จากข้อมูลสถิติค่าแรงขั้นต่ำของประเทศต่างๆในอาเซียน

จากข้อมูลสถิติค่าแรงขั้นต่ำของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน โดยกระทรวงแรงงานฟิลิปปินส์ ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2017

พบว่า เมียนมาเป็นประเทศมีค่าแรงถูกที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน คือวันละ 90 บาท ประเทศที่ค่าแรงถูกรองลงมา ก็คือลาว ที่มีอัตราค่าแรงขั้นต่ำ 125 บาทต่อวัน แม้ลาวจะเป็นประเทศที่ค่าครองชีพต่ำ แต่ค่าแรงระดับนี้ก็คือว่าไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ทำให้แรงงานจำนวนมากอพยพเข้ามาหางานทำในไทย เช่นเดียวกับในกัมพูชา ที่ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่วันละ 162 บาท จึงทำให้ประชาชน มีทางเลือกไม่มากหากไม่ทำงานสองที่ต่อวัน ก็อพยพไปเป็นแรงงานที่อื่น ส่วนค่าแรงขั้นต่ำในเวียดนาม ไล่เลี่ยกับกัมพูชา อยู่ที่ 156-173 บาท ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่ค่าแรงแพงที่สุดในอาเซียน  อยู่ที่ 197-341 บาท แล้วแต่ภูมิภาค ส่วนอินโดนีเซียก็มีค่าแรงแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ ตั้งแต่ 99-271 บาท เช่นเดียวกับมาเลเซีย ที่ค่าแรงลดหลั่นกันไปตั้งแต่ 241-260 บาท ประเทศกลุ่มนี้มีค่าแรงใกล้เคียงกับไทย โดยไทยมีค่าแรงขั้นต่ำ 300-310 บาท ซึ่งนับว่าแพงเป็นที่ 2 ในอาเซียน รองจากค่าแรงในเขตเมืองใหญ่ของฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ยังมีการเสนอขึ้นค่าแรงให้สอดคล้องกับค่าครองชีพเป็น 410 บาทภายใน 3 ปี ซึ่งสภาอุตสาหกรรมก็ยอมรับว่าค่าแรงในระดับนี้ถือว่ายอมรับได้ ส่วนอีกสองประเทศอาเซียน ได้แก่บรูไนและสิงคโปร์ไม่มีการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำ แต่สิงคโปร์ กำหนดรายได้ขั้นต่ำสำหรับงานทำความสะอาด ต้องไม่น้อยกว่าเดือนละ 34,600 บาท และงานรักษาความปลอดภัย ต้องไม่น้อยกว่าเดือนละ 38,000 บาท หลายประเทศในอาเซียน เช่นฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย กำหนดค่าแรงขั้นต่ำแตกต่างกันมากในแต่ละรัฐตามค่าครองชีพและศักยภาพของผู้ประกอบการ ย้ำหน่อยน่ะว่าฟิลิปปินส์ที่ค่าแรงขั้นต่ำสูงสุด ขึ้นอยู่กับเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนประกันตนต่างด้าว

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนประกันตนต่างด้าว

สสจ.สุพรรณบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์ AEC 29-30 ส.ค.59

web0859

More Articles...

  1. รพ.บางปลาม้า เปิดศูนย์บริการสุขภาพต่างชาติ AEC วันที่ 5 สิงหาคม เวลา 9.30 น.
  2. รพ.ดอนเจดีย์ เปิดศูนย์บริการสุขภาพต่างชาติ AEC วันที่ 5 สิงหาคม 2559
  3. รพ.ศรีประจันต์ เปิดศูนย์บริการสุขภาพต่างชาติ AEC วันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 9.30 น
  4. รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ)
  5. เป้าหมายการจัดตั้งศูนย์ ศคอส.
  6. รายงานสถานการณ์สุขภาพไทย
  7. ซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลศรีประจันต์ ประจำปี 2558
  8. ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำเว็บไซต์ AEC
  9. กรมอาเซียนจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอในหัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน”
  10. การประชุม ASEAN Regional Forum (ARF) ครั้งที่ 22
   
© ALLROUNDER