วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVIC-19)

ณ.อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทรราชินี บ้านดอนไร่ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

S 39378969

วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๙ น.

นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข(EOC)โดยประเมินติดตามสถานการณ์และแผนแนวทางปฏิบัติเร่งด่วนโดยมอบหมาย

กลุ่มงานภารกิจที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติเช่นการเตรียมการดำเนินงานเฝ้าระวังและค้นหาโรคโควิด-19ในกลุ่มเสี่ยง(Sertinel surveillance)

ในกลุ่มต่างๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์การเรียนรู้ของประชาชนNew Normal เพื่อมิให้เกิกการแพร่ระบาดรอบ 2และการรื้อฟื้นเรื่อง

ระบบอาสาสมัครครอบครัวที่สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มอสม.และงานระบบปฐมภูมิได้อย่างมีประสิทธฺภาพเพื่อรองรับการดูแลบริการสุขภาพประชาชน.

ณ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

 

258995

วันที่จันทร์ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๙ น.

นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์และสาธารณสุข(Emergency Operation Center :EOC)

กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)โดยประเมินติดตามสถานการณ์และแนวทางปฏิบัติเร่งด่วน

ในการเตรียมการรองรับทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอการรองรับมาตรการผ่อนปรนให้กับสถานรับบริการประเภทต่างๆ

เช่นร้านตัดผม,ร้านเสริมสวย,ร้านอาหาร เป็นต้นต้องมีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มารับบริการพร้อมทั้งห่วงใย

ต่อทีมสอบสวนโรคในพื้นที่ขอให้มีความพร้อมในการป้องกันตนเองเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน.

ณ.ห้องประชุมการบูร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

 

256651

   

สสจ.สุพรรณบุรี  

S 24371254

นายแพทย์วรงค์  รุ่งเรือง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

   

ผู้ใช้งานปัจจุบัน  

มี 138 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.