พิมพ์
หมวด: ข่าวประกวดราคา
ฮิต: 788

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ให้โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60086137289)