เรียน admin รพ.ทุกแห่ง 

ขอให้ประสานกับกลุ่มงานทันตกรรม ดำเนินการตรวจสอบหัตถการ ICD-10 TM ให้ถูกต้อง

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.